Vzdelávací pobyt Robotikov v Žiline

Článok o vzdelávacom pobyt Robotikov v Žiline